Samenwerking RSG Wiringherlant en de Hollands Kroonse Uitdaging

De regionale scholengemeenschap Wiringherlant in Wieringerwerf en stichting de Hollands Kroonse Uitdaging hebben al diverse keren succesvol samengewerkt. Zo hielp de stichting ze via Rental Parasol aan een reuzenparasol en werden diverse verenigingen blij gemaakt met overtollig meubilair van de school. Ook de Jongerenrechtbank kon middels een incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging opgericht en ondersteund worden. Veel leerlingen vonden via de bemiddelende rol van de Uitdaging een zinvolle stageplek bij bedrijven in onze gemeente. Ook bij de ontmoetingen in het kader van de Week Tegen Eenzaamheid was een rol voor beide organisaties weggelegd.

Jongerenrechtbank RSG Wiringherlant. Foto van aob.nl, gemaakt door Fred van Diem.

Het meest zichtbaar werd de samenwerking tijdens de onlangs gehouden Beursvloer Hollands Kroon. Organisatie en uitvoering van deze samenkomst van vraag en aanbod uit Hollands Kroon was een succesvolle coöperatie. Tijdens de evaluatie van de Beursvloer Hollands Kroon waren beide partijen zo enthousiast, dat is besloten dat deze samenwerking in 2023 voortgezet gaat worden. De precieze datum moet nog worden vastgesteld. Gedacht wordt aan een datum in het eerste kwartaal van 2023.

Beursvloer Hollands Kroon 2022. Foto Jeff Hofstede – pulsevisuals.nl.

Tijdens deze beursvloer werd schoolleider Alice Hart verrast met het zogenaamde partnerbordje. Op bijgaande foto van Jeff Hofstede van Pulse Visuals zie je links Edwin Wittink, manager van de Hollands Kroonse Uitdaging, in het Midden Alice Hart en rechts Ben Tops, penningmeester van de Uitdaging. Het bordje heeft inmiddels een plek gekregen in de entree van de school. Beide organisaties geven aan voort te gaan op de ingeslagen weg en in te zetten op een langdurige samenwerking.

Scroll naar boven