Wat we doen

Als maatschappelijk makelaar

Matchen we vraag & aanbod

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn.

De missie van de Hollands Kroonse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de samenleving in hun eigen omgeving zien. Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 

De Hollands Kroonse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (media) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een netwerk waarin bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun directe omgeving te verbeteren. De Hollands Kroonse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

De Hollands Kroonse Uitdaging matcht vraag en aanbod op diverse manieren.

De Matchgroep matcht aangemelde vragen & het aanbod. De Maatschappelijke Beursvloer is een terugkerend match-event. De Spullenbank is er om overtollige goederen een nieuwe bestemming te geven. Op de Kennisbank worden ervaring, kunde en kennis beschikbaar gesteld.

De Matchgroep bouwt bruggen

Tussen maatschappelijke vragen en ondernemend aanbod

Door een structurele samenwerking met een groep mensen met een groot netwerk – de Matchgroep – bouwt de Hollands Kroonse Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en organisaties. De mensen in de Matchgroep zijn mensen die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, gaan de ondernemers aan de slag om een match te maken. De betrokken ondernemer stelt zijn of haar netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. Zo dagen de matchgroep-leden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. De onderneming die de uitdaging aangaat neemt vervolgens contact op met de vragende maatschappelijke organisatie om de match daadwerkelijk te realiseren. In onderling overleg wordt afgesproken welke mogelijke tegenprestatie de maatschappelijke organisatie kan leveren in ruil voor de vraag die voor hen met gesloten beurzen wordt ingevuld.

Als een maatschappelijke organisatie of sociaal initiatief durft te vragen dan gaan wij op zoek naar de juiste match met Maatschappelijk Betrokken Ondernemers en organisaties!

Iedereen Kan Meedoen-Maand

Microsoft stelt fonds beschikbaar

Iedereen kan meedoen-maand 2023

Na de pandemie is het sociale leven dat zolang grotendeels stilgelegen heeft, gelukkig weer op gang gekomen. Microsoft en de Hollands Kroonse Uitdaging willen graag dat iedereen hieraan mee kan doen. Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseren zij daarom in mei de Iedereen kan meedoen-maand.

Fonds

Microsoft en de Hollandse Kroonse Uitdaging willen graag dat het voor iedereen mogelijk is om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Voor dit doel stelt Microsoft een fonds beschikbaar, het Iedereen kan meedoen-fonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het Microsoft Datacenter Community Fonds. De Hollands Kroonse Uitdaging zal voor de praktische uitvoering van de behandeling van de aanvragen en eventuele toekenning van gelden uit het fonds zorg dragen.

Mei is Iedereen kan meedoen-maand

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties die aanspraak willen maken op een bijdrage uit het Iedereen kan meedoen-fonds kunnen tot en met vrijdag 19 mei 2023 een aanvraag indienen. In de laatste week van mei zullen de aanvragen door matchgroep- en bestuursleden van de Hollands Kroonse Uitdaging worden beoordeeld, waarna de initiatieven die ondersteund worden begin juni het goede nieuws zullen vernemen.

Hoe werkt het?

Simpel!

Als de aanvraag en de aanvragende organisatie voldoen aan het onderstaande is het mogelijk om via info@hollandskroonseuitdaging.nl de aanvraag in te dienen. Een commissie, samengesteld door de Hollands Kroonse Uitdaging, beoordeelt de aanvragen en beslist over een eventuele toekenning.

 • Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen.
 • De activiteiten van de aanvrager vinden plaats in de Gemeente Hollands Kroon.
 • De aanvraag is bedoeld om uitsluiting van mensen aan het sociale en maatschappelijke leven, door het gebrek aan financiële middelen, tegen te gaan. Het is niet bedoeld voor andere doelen.
 • Er is totaal €12.000 beschikbaar.
 • De aanvraag dient goed onderbouwd te zijn. Met plan, financiële onderbouwing en eventuele offertes.
 • Er dient verslag en verantwoording te worden gedaan van de besteding de bijdrage.
 • De activiteiten van de aanvrager zijn niet partijpolitiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk vormend.
 • De aanvrager is niet met winstoogmerk werkzaam .
 • De activiteiten van de aanvrager maken geen onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse en/of seksuele geaardheid.
 • De aanvrager houdt bij de activiteiten en accommodatie, waar mogelijk, voldoende rekening met de toegankelijkheid voor lichamelijk gehandicapten.
 • De doelstellingen of de activiteiten van de aanvrager zijn niet in strijd met de wet of het algemeen belang.

De Maatschappelijke Beursvloer

De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen

Op de beursvloer worden vragen van verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties samengebracht met aanbod van het lokale bedrijfsleven en organisaties. In ruil voor een realistische tegenprestatie helpen de aanbieders maatschappelijke organisaties met gesloten beurs.

Deelname is gratis

De Beursvloer verbindt mensen en wensen met elkaar
Je ontmoet mensen die een oplossing of een kans bieden. Deelnemers zijn bedrijven, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, clubs, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven). Al deze partijen hebben elkaar iets te bieden en de Beursvloer maakt het mogelijk dat zij elkaar vinden. Tijdens een Beursvloer ontstaan ontmoetingen en verbindingen die normaliter niet zo snel tot stand zouden.

Hoe werkt het?

Tijdens de Beursvloer onderhandelen vragers en aanbieders
Over materialen, diensten, kennis en kunde. De deelnemers worden hierbij ondersteund door de mensen achter de Hollands Kroonse Uitdaging. Zij helpen de verbinding te maken tussen vraag en aanbod en zorgen ervoor dat je de juiste mensen ontmoet.

Match!

Er is sprake van een ‘match’ wanneer twee partijen elkaar gevonden hebben
Dat wil zeggen wanneer vraag en aanbod elkaar gevonden hebben. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen; dus géén geld. Tegenover ieder aanbod staat een tegenprestatie. Wat die tegenprestatie is, bepalen beide partijen zelf. De gemaakte afspraken worden ingevuld op een ‘matchformulier’ zodat afspraken voor beide partijen duidelijk zijn en elke match wordt ‘verzilverd’ door de notaris.

Beproefd concept

Inmiddels vinden er jaarlijks, verspreid over het land, zo’n 75 Beursvloeren plaats
Hieruit ontstaan enkele tienduizenden ‘matches’. Zou je deze matches omrekenen naar geld dan bereik je met al deze Beursvloeren een maatschappelijk rendement van enkele miljoenen euro’s per jaar! Lees er alles over op de landelijke website van de Beursvloer.

De Beursvloer biedt kansen voor iedereen!
Of je nu Maatschappelijk Betrokken Ondernemer (MBO) bent, lid van een vereniging of bestuurder van een stichting of een andere non-profit organisatie.

Meedoen?

Volgende editie

Woensdag 20 maart 2024 in RSG Wiringherlant te Wieringerwerf. Inschrijven met vraag of aanbod kan via onderstaande knop. Volg onze nieuwsberichten voor de laatste ontwikkelingen.

Terugblikken

Eerdere edities van de Beursvloer:

2023

2022

2021

2019

Vraag & aanbod

Kijk op het platform voor Vraag & Aanbod om alle openstaande vragen en aanbiedingen voor de Spullenbank te bekijken.

Maak jij de match?

De Spullenbank

Een nieuw leven voor overtollige spullen

Hergebruik van overtollig meubilair, apparatuur en materiaal van bedrijven of organisaties geeft stichtingen en verenigingen de kans om hiervan gebruik te maken. Ga je verhuizen en/of wordt meubilair of apparatuur vervangen? Wij zorgen er voor dat deze spullen een tweede leven krijgen bij maatschappelijke organisaties.

Een kleine moeite, een groot(s) gebaar voor zowel milieu als lokale samenleving. Verenigingen en stichtingen zijn ontzettend blij met de goederen die jouw organisatie of bedrijf niet meer nodig heeft.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig!
Op ons prikbord voor vraag & aanbod kun je jouw aanbod aanmelden onder de categorie ‘Spullenbank’.

Project XL

Voor smalle beurzen

Op vrijdag 15 december 2023 houdt de Hollands Kroonse Uitdaging Project XL -Voor smalle beurzen. Meerdere Uitdagingen in Nederland richten zich dan op mensen in financieel kwetsbare posities. De ene Uitdaging organiseert een ontspannen verwenmiddag om even alle financiële stress te vergeten. Andere Uitdagingen gaan met maatschappelijke organisaties aan de slag om problemen op te lossen. De Hollands Kroonse Uitdaging combineert dit.

Het wordt leuk uitje in combinatie met een informatiemarkt waarin organisaties de ruimte krijgen om hun diensten onder de aandacht te brengen en zo mensen te helpen. Project XL vindt op vrijdag 15 december tussen 16:00 en 19:00 uur plaats op de Veldzicht Hoeve in ’t Veld.

Wat gaat er allemaal gebeuren op deze dag? Het is mogelijk om een rondleiding op de boerderij te krijgen, voor de kinderen om de speeltuin te bezoeken en voor jong en oud om deel te nemen aan een boeren-survival, boogschieten en archery attack. Tussendoor kan er iets gedronken worden en als afsluiting is er een heerlijke stamppotmaaltijd.

Tijdens al deze activiteiten is er de mogelijkheid om informatiestands van organisaties te bezoeken die U of jou kunnen helpen.

Tot slot gaat iedereen naar huis met een goodiebag. Een tas vol met leuke, lekkere of nuttige dingen.

Deze leuke middag kan de Hollands Kroonse Uitdaging met behulp van ondersteunende organisaties aan 100 personen gratis aanbieden. Interesse? Reageer dan voor 1 december 2023 via onderstaande aanmeldingsknop.  De eerste 100 aanmeldingen zijn welkom.

Het is mogelijk om deel te nemen als u tot de doelgroep behoort. Dat is zo als u een inkomen heeft van 130% bijstandsniveau of lager. Natuurlijk is uw privacy bij ons in goede handen.

Voor mensen die geen vervoer hebben rijdt er een bus naar en van Project XL. Deze bus heeft opstapmogelijkheden in Anna Paulowna, Hippolytushoef, Den Oever, Wieringerwerf, Middenmeer en Nieuwe Niedorp. Op het inschrijvingsformulier staat meer informatie.

Graag tot ziens op Project XL!

Meer informatie via info@hollandskroonseuitdaging.nl.

Scroll naar boven