Wat we doen

Als maatschappelijk makelaar

Matchen we vraag & aanbod

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn.

De missie van de Hollands Kroonse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de samenleving in hun eigen omgeving zien. Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties door een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 

De Hollands Kroonse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (media) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een netwerk waarin bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in hun directe omgeving te verbeteren. De Hollands Kroonse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

De Hollands Kroonse Uitdaging matcht vraag en aanbod op diverse manieren.

De Matchgroep matcht aangemelde vragen & het aanbod. De Maatschappelijke Beursvloer is een terugkerend match-event. De Spullenbank is er om overtollige goederen een nieuwe bestemming te geven. Op de Kennisbank worden ervaring, kunde en kennis beschikbaar gesteld.

De Matchgroep bouwt bruggen

Tussen maatschappelijke vragen en ondernemend aanbod

Door een structurele samenwerking met een groep mensen met een groot netwerk – de Matchgroep – bouwt de Hollands Kroonse Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en organisaties. De mensen in de Matchgroep zijn mensen die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen.

Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport of recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, gaan de ondernemers aan de slag om een match te maken. De betrokken ondernemer stelt zijn of haar netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. Zo dagen de matchgroep-leden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen. De onderneming die de uitdaging aangaat neemt vervolgens contact op met de vragende maatschappelijke organisatie om de match daadwerkelijk te realiseren. In onderling overleg wordt afgesproken welke mogelijke tegenprestatie de maatschappelijke organisatie kan leveren in ruil voor de vraag die voor hen met gesloten beurzen wordt ingevuld.

Als een maatschappelijke organisatie of sociaal initiatief durft te vragen dan gaan wij op zoek naar de juiste match met Maatschappelijk Betrokken Ondernemers en organisaties!

De Maatschappelijke Beursvloer

De enige beurs waar partijen onderhandelen met gesloten beurzen

Op de beursvloer worden vragen van stichtingen en verenigingen samengebracht met aanbod van het lokale bedrijfsleven en organisaties. In ruil voor een realistische tegenprestatie helpen de aanbieders maatschappelijke organisaties met gesloten beurs.

Deelname is gratis

De Beursvloer verbindt mensen en wensen met elkaar
Je ontmoet mensen die een oplossing of een kans bieden. Deelnemers zijn bedrijven, overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties (verenigingen, clubs, stichtingen, scholen en buurtinitiatieven). Al deze partijen hebben elkaar iets te bieden en de Beursvloer maakt het mogelijk dat zij elkaar vinden. Tijdens een Beursvloer ontstaan (duurzame) ontmoetingen en verbindingen die normaliter niet zo snel tot stand zouden.

Hoe werkt het?

Tijdens de Beursvloer onderhandelen vragers en aanbieders
Over materialen, diensten, kennis en kunde. De deelnemers worden hierbij ondersteund door de mensen achter de Hollands Kroonse Uitdaging. Zij helpen de verbinding te maken tussen vraag en aanbod en zorgen ervoor dat je de juiste mensen ontmoet.

Match!

Er is sprake van een ‘match’ wanneer twee partijen elkaar gevonden hebben
Dat wil zeggen wanneer vraag en aanbod elkaar gevonden hebben. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen; dus géén geld. Tegenover ieder aanbod staat een tegenprestatie. Wat die tegenprestatie is, bepalen beide partijen zelf. De gemaakte afspraken worden ingevuld op een ‘matchformulier’ zodat afspraken voor beide partijen duidelijk zijn en elke match wordt ‘verzilverd’ door de notaris.

Beproefd concept

Inmiddels vinden er jaarlijks, verspreid over het land, zo’n 75 Beursvloeren plaats
Hieruit ontstaan enkele tienduizenden ‘matches’. Zou je deze matches omrekenen naar geld dan bereik je met al deze Beursvloeren een maatschappelijk rendement van enkele miljoenen euro’s per jaar! Lees er alles over op de landelijke website van de Beursvloer.

De Beursvloer biedt kansen voor iedereen!
Of je nu Maatschappelijk Betrokken Ondernemer (MBO) bent, lid van een vereniging of bestuurder van een stichting of een andere non-profit organisatie.

 

Volgende editie

Staat gepland in februari 2022. Volg onze nieuwsberichten voor de laatste ontwikkelingen.

Terugblikken

Eerdere edities van de Beursvloer:

2021

2019

Vraag & aanbod

Laatst aangemelde openstaande vragen & aanbod voor de Spullenbank:

De Spullenbank

Een nieuw leven voor overtollige spullen

Hergebruik van overtollig meubilair, apparatuur en materiaal van bedrijven of organisaties geeft stichtingen en verenigingen de kans om hiervan gebruik te maken. Ga je verhuizen en/of wordt meubilair of apparatuur vervangen? Wij zorgen er voor dat deze spullen een tweede leven krijgen bij maatschappelijke organisaties.

Een kleine moeite, een groot(s) gebaar voor zowel milieu als lokale samenleving. Verenigingen en stichtingen zijn ontzettend blij met de goederen die jouw organisatie of bedrijf niet meer nodig heeft.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig!
Op ons prikbord voor vraag & aanbod kun je jouw aanbod aanmelden onder de categorie ‘Spullenbank’.

De Kennisbank

Ervaring, kunde en kennis delen

De Kennisbank bestaat uit mensen die hun expertise, ervaring, kennis en kunde inzetten voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. De focus van de Kennisbank ligt op het ondersteunen, adviseren en coachen.

Het doel is het versterken van de eigen kracht van de vrijwilligersorganisatie (empowerment). Ervaren (oud-)managers, – ondernemers treden belangeloos op als tijdelijk adviseur voor maatschappelijke organisatie. Zij zetten hun kennis, kunde en ervaring in om te ondersteunen.

Hoe werkt het?

Simpel!
Ook jouw vragen en je aanbod voor de categorie ‘Kennisbank‘ kun je gewoon aanmelden op ons prikbord voor vraag & aanbod!

Scroll naar top