MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Hollands Kroonse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Hollands Kroonse Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesraad die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Hollands Kroonse Uitdaging dragen.

Edwin Wittink - manager
+31 6 51 557 633 | info@hollandskroonseuitdaging.nl

Edwin Wittink

De spin in het maatschappelijke web

De manager van de Hollands Kroonse Uitdaging verzorgt alle voorkomende werkzaamheden die voortvloeien uit onze missie en doelstellingen. Hij legt verbindingen die onze gemeente mooier maken en zorgt er voor dat ons werk zichtbaar wordt. Naast dit werk is Edwin onder andere horecaondernemer en voetbaltrainer.

“Het is fantastisch om samen met het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging, de matchgroep, de adviesraad, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en inwoners te werken aan het leggen van verbindingen en daarmee unieke en betekenisvolle samenwerkingsverbanden te stimuleren.”

De Matchgroep

Brengt vraag en aanbod samen

De matchgroep bestaat uit enthousiaste mensen, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Zij behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. De matchgroep stimuleert het lokale bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen komen via de manager bij de Hollands Kroonse Uitdaging binnen. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de ontwikkelingen te bespreken.

Justin.jpg
Justin de Weert - Student Informatica & Economie - Hippolytushoef
Afke Schrale - Bloeiers - Slootdorp
Hayke-scaled.jpg
Hayke Burghout - Burghout Design & Druk - Hippolytushoef
foto-Jan.jpg
Jan Kielstra - Kielstra BV - Wieringerwerf
Tineke-2.0-502x640-1.jpg
Tineke van Loon - Sol - Agrarisch Bedrijf - Slootdorp
d53b31b7-b537-4915-a14e-7b3a96f6ab8a_thumb840.webp
Nanneke Barends - Kernbeheer - Gemeente Hollands Kroon
Marco de Vries - Kernbeheer -Gemeente Hollands Kroon
Gerda Venema - Trans4mate - Middenmeer

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstellingen en missie, het genereren van de founders en sponsoren, het bijeenbrengen van de adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

DSC_0065-pelwdn7f1fyyzudh421d2wlubpnscd43j7rix3kgp4.jpg
Ellen Huijbers - voorzitter
Sonja.jpg
Sonja Berbee - secretaris
image0.jpeg
Gerrit Beetsma - penningmeester
Portret-Arjan-Linkedin-bew-ACS-scaled-1-683x1024-1.jpg
Arjan Smit - bestuurslid

De Adviesraad

Adviseert bij de aanvragen van incidentele subsidies

In de adviesraad zitten vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties, gericht op kunst en cultuur, sport, welzijn en onderwijs. Deze commissie beoordeeld en adviseert het bestuur bij de aanvragen voor incidentele subsidie. De adviesraad geeft daarnaast gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven. 

De adviesraad komt maandelijks bijeen en bestaat uit de volgende leden:

nanda-timmerman2-1.jpeg
Nanda Timmerman - Team Sportservice -Hollands Kroon
Lauranne
Lauranne van Uitert - Incluzio - Hollands Kroon
Jelmar Blijleven - Gemeente Hollands Kroon
Marika-1
Marika de Jager - Wonen Plus Welzijn - Hollands Kroon
profiel
Anita Ruder - Kopgroep Bibliotheken
Scroll naar boven