De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt

Samen werken, samen leven en samen doen!

De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt 

De Hollands Kroonse Uitdaging verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, liefst met gesloten beurs, aan het lokale bedrijfsleven en organisaties. Met als doel een welvarender Hollands Kroon te verwezenlijken.

Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door kennis, gemis aan goede spullen, tijd of geld nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag en wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven en organisaties hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven en organisaties hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven, organisaties en de samenleving.

 Dat doen we het liefst met gesloten beurs. Die mogelijkheid bekijken we eerst. Dat gebeurt door de matchgroep in te schakelen. Dat is een groep mensen met een groot netwerk. Samen met de manager wordt geprobeerd om tot een match te komen. Een match is een succesvolle oplossing van de hulpvraag, waarbij de vragende partij het liefst weer een tegenprestatie levert. Vaak is publiciteit al voldoende, maar meer mag natuurlijk ook. Zo hebben beide partijen er baat bij. Verenigingen en stichtingen worden geholpen, bedrijven en organisaties komen positief in beeld en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven en organisaties kunnen ook actief hulp of materialen aanbieden via ‘vraag en aanbod’ op deze website. Verenigingen kunnen daar ook een vraag achterlaten. Zie hiervoor de link in de knoppenbalk bovenaan deze pagina. 

Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is dat wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Een mengvorm van hulp met gesloten beurs en incidentele subsidie kan natuurlijk ook. 

 

 Een aanvraag voor incidentele subsidie moet voldoen aan de volgende, door de Gemeente Hollands Kroon bepaalde, criteria. 

 

  • Meer bewegen op scholen (i.s.m. verenigingen)
  • Talentontwikkeling op scholen
  • Cultuurhistorisch besef
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen
  • Vermindering van eenzaamheid
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten
  • Voorkomen van overlast door jongeren
  • Stimulering van zelfredzaamheid 

Via deze link kunt u zowel de toelatings- als afwijzingsgronden bekijken

 

 Via de knoppen onder de animatie hieronder komt u in het betreffende aanvraagformulier. Mocht u vooraf informatie willen of heeft u vragen tijdens het invullen, neem dan contact op met manager Edwin Wittink. Contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina.

 

 Bekijk onderstaande animatie over de Hollands Kroonse Uitdaging.

 

Match Zonder Geld

Incidentele Subsidie

Nieuws & evenementen

Bekijk landelijk nieuws   |  Bekijk meer nieuws

Over ons

Matchgroep

Michiel Veenstra, Afke Schrale, Tineke Sol, Jan Kielstra, Hayke Burghout, Justin de Weert en Jim Groenland.

In nauwe samenwerking met ICT vanaf Morgen en Kernbeheer Hollands Kroon.

Bestuur

Van links naar rechts:
Bestuurslid Arjan Smit,
voorzitter Karin van Harteveld, penningmeester Ben Tops en
secretaris Ellen Huijbers.

Adviesraad

Kopgroep Bibliotheken
Sportservice Noord-Holland
Incluzio
Wonen Plus Welzijn
Gemeente Hollands Kroon

Organisatie

Manager: Edwin Wittink

Over ons

Matchgroep

Michiel Veenstra, Afke Schrale, Tineke Sol,  Jan Kielstra,

John Schelfhout, Hayke Burghout, Justin de Weert en Jim Groenland.

In nauwe samenwerking met ICT vanaf Morgen en Kernbeheer Hollands Kroon.

Bestuur

Karin van Harteveld

Ben Tops

Ellen Huijbers

Adviesraad

Kopgroep Bibliotheken

Sportservice Noord-Holland

Incluzio

Wonen Plus Welzijn

Gemeente Hollands Kroon

Organisatie

Manager: Edwin Wittink

Wat we bereiken

Jouw bedrijf

dagen wij uit om te geven aan jouw lokale samenleving. Medewerkers kunnen vrijwilligerswerk doen, kennis en handjes, maar ook overtollig materiaal kunnen wij een tweede leven geven. Dat is nog beter voor het milieu ook. Het kost je niets maar levert je heel veel good will op.

Jouw stichting en vereniging

Als jij durft te vragen, durven anderen te geven!

Voor sociale initiatieven zoeken we aansluiting bij het lokale bedrijfsleven waarmee doelen sneller, beter, eenvoudiger of leuker bereikt kunnen worden.

Een gezonde samenleving

Wij geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt.

Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en ‘samen-redzamer’.

"Alle betrokken partijen willen samenwerken voor het 'goed'."

– Gerda Geurtsen, oprichter Nederlandse Uitdaging

Social mediatheek

Of volg ons op

Bel me terug

  • Uw gegevens worden met zorg behandeld. Lees hierover alles in ons privacystatement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Pin It on Pinterest

Share This