Woonzorggroep Samen partner van de Hollands Kroonse Uitdaging

De Hollands Kroonse Uitdaging is voor haar bestaan afhankelijk van partners. Bedrijven en organisaties die de maatschappelijke waarde van de Uitdaging inzien en daar een bijdrage aan willen leveren. Woonzorggroep Samen is partner geworden van de Hollands Kroonse Uitdaging. Onlangs is de bijbehorende overeenkomst daarvoor getekend door Marina van Mil, directeur zorg van Samen Regio Hollands Kroon, en Gerrit Beetsma, penningmeester van de Hollands Kroonse Uitdaging.

Woonzorggroep Samen kwam met het volgende bericht over deze samenwerking naar buiten:

Met de ondertekening van de overeenkomst zijn we nu officieel partner van de Hollands Kroonse Uitdaging. De Uitdaging verbindt verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties en initiatieven met het bedrijfsleven en andere organisaties. Dit op basis van wederkerigheid. Hiermee dragen wij bij aan de maatschappelijke leefomgeving van Hollands Kroon. Het juist met elkaar (Samen) komen tot mooie samenwerkingsverbanden maakt dat we als organisatie ons hieraan willen verbinden voor in ieder geval de komende drie jaar. De afgelopen jaren waren we als Samen al aanwezig en goed zichtbaar op de Beursvloer Hollands Kroon die eenmaal per jaar georganiseerd wordt en ook tussentijds weten we elkaar goed te vinden. Zo hebben we tijdens de beursvloer afgelopen maart een aantal mooie matches kunnen maken.

Scroll naar boven