Vraag subsidie voor welzijn, sport, cultuur en zorg in 2024 vóór 1 mei 2023 aan

1 maart 2023

Het is weer mogelijk om bij de Gemeente Hollands Kroon een aanvraag te doen voor een budget- en activiteitensubsidie 2024.

Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten die u als subsidieontvanger uitvoert. Met deze activiteit wordt een product, dienst of prestatie geleverd.

Een budgetsubsidie is een subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket uit te voeren. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Geregistreerde verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Vraag de subsidie aan

Om een aanvraag te doen klikt u op de knop subsidie aanvragen op deze pagina

De aanvraag 2024 moet vóór 1 mei 2023 bij de Gemeente Hollands Kroon binnen zijn.

U kunt het college om uitstel vragen

Is het niet mogelijk is om de aanvraag voor subsidie op tijd in te sturen? Dan kunt u het college van burgemeester en wethouders om uitstel vragen. Geef hierbij aan waarom het niet mogelijk is om de aanvraag vóór 1 mei 2023 in te sturen. Geef ook aan tot welke datum u uitstel vraagt. 

Zonder uitleg geen behandeling

Een aanvraag die zonder uitleg na 1 mei wordt ingestuurd, behandelt de Gemeente Hollands Kroon niet. U krijgt dan geen subsidie voor 2024.

Incidentele subsidies

De aanvragen voor incidentele subsidies kunnen net als dit jaar worden ingediend bij de Hollands Kroonse Uitdaging. Het gaat hierbij om eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de standaard activiteiten behoren van de aanvrager.  

Over een aanvraag van een incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging

Het doel van een incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging is om mensen en organisaties te helpen nieuwe ideeën uit te voeren. Ideeën die de leefbaarheid van de inwoners van Hollands Kroon verbeteren en de onderlinge samenwerking sterker maken. Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging doen voor steun bij uw werk.   

Ideeën moeten meehelpen bij het behalen van onderstaande doelen: 

  • Meer bewegen op scholen (in samenwerking met het verenigingsleven) 
  • Talentontwikkeling op scholen (innovatief) 
  • Cultuurhistorisch besef 
  • Terugdringing van misbruik van genotsmiddelen 
  • Vermindering van eenzaamheid 
  • Buiten bewegen, spelen en ontmoeten 
  • Voorkomen van overlast door jongeren 
  • Stimulering van zelfredzaamheid 

Deel het bericht:
"Vraag subsidie voor welzijn, sport, cultuur en zorg in 2024 vóór 1 mei 2023 aan"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Kapellehof met de bus naar Bloeiers

Bericht van Facebook: Kapellehof Busuitje naar bloeiers, bewoners hebben mooie bloemetjes uitgezocht. Bedankt Bloeiers voor de plantjes. Dankzij de Hollands

Scroll naar boven