Verrijdbare en opklapbare tafels voor De Kolk

18 september 2020

Cultuurhuis de Kolk huisvest bijeenkomsten van stichtingen, verenigingen, clubs, instanties die sociale en culturele activiteiten ontplooien die belangrijk zijn voor de samenleving in Lutjewinkel en omstreken. Daar zijn diverse ruimtes voor beschikbaar. Vanwege de anderhalvemeter-maatregel moeten zij steeds vaker uitwijken naar hun gymzaal voor bijeenkomsten en vergaderingen. In de ruimte die hier voorheen voor werd gebruikt, kunnen volgens de nu geldende regels nog maar maximaal twaalf personen. Alle bijeenkomsten boven dat aantal mensen moeten in de gymzaal plaatsvinden. En daarvoor moesten de tafels iedere keer elders uit het gebouw worden gehaald. Wat een hele sjouw is voor de veelal oudere vrijwilligers. Het zijn namelijk zware tafels en lange gangen. De tafels kunnen ook niet blijven staan, want daags erna is er vaak weer een gymgroep, of zijn de tafels nodig in de andere ruimte.

Het steeds met tafels heen en weer sjouwen is een onwenselijke situatie. Op den duur krijg je dat vrijwilligers daardoor met het werk stoppen, al dan niet door een blessure van het vele sjouwen. Verrijdbare en opklapbare tafels zijn de oplossing.

Voor deze tafels deed het bestuur van Cultuurhuis De Kolk met succes een beroep op de Hollands Kroonse Uitdaging. Eerst is er geprobeerd een match zonder geld te maken. Maar de gevraagde tafels waren dermate specifiek, dat dat helaas niet lukte. Daarom is er besloten een aanvraag voor een incidentele subsidie te doen. Een goed omschreven plan, een begroting en offertes werden ingestuurd. De adviesraad adviseerde daar positief over, en daarop ging het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging akkoord met de aanvraag.

De Kolk heeft nu acht verrijdbare en opklapbare tafels. Deze staan in een handomdraai en opgeklapt nemen ze weinig ruimte in. Het bestuur is er erg blij mee. Zo behouden zij de vrijwilligers waar deze organisatie op draait en kunnen zij plaats blijven bieden aan alle gebruikers.

Deel het bericht:
"Verrijdbare en opklapbare tafels voor De Kolk"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Kapellehof met de bus naar Bloeiers

Bericht van Facebook: Kapellehof Busuitje naar bloeiers, bewoners hebben mooie bloemetjes uitgezocht. Bedankt Bloeiers voor de plantjes. Dankzij de Hollands

Scroll naar boven