Subsidieregeling ZuiderZeeWerken

Bericht van de Gemeente Hollands Kroon

Al 100 jaar, nòg 100 jaar en het begon in Hollands Kroon

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de ZuiderZeeWerken, een van de grootste waterstaatkundige projecten ooit, startten. De ZuiderZeeWerken waren landelijk van groot belang en ook voor de vorming van de gemeente Hollands Kroon. De Afsluitdijk is bij alle Nederlanders bekend. vorming van de gemeente Hollands Kroon. De Afsluitdijk is bij alle Nederlanders bekend. Door de aanleg van de Amsteldiepdijk, de daaropvolgende drooglegging van de Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk werd de Zuiderzee voorgoed afgesloten. Nu wordt de Afsluitdijk versterkt en vernieuwd om als waterkering binnenkort klaar te zijn voor de toekomst.

Meerjarig programma

Het is bijna niet voor te stellen dat we nog maar 100 jaar verder zijn ná de sluiting van de Korte Afsluitdijk of Amsteldiepdijk. Een belangrijke proefdijk om te onderzoeken hoe uiteindelijk de afsluiting van de Zuiderzee kon gaan plaatsvinden. Een ontwikkeling die de geschiedenis van Wieringen, maar ook andere Zuiderzeeplaatsen als Kolhorn, Van Ewijcksluis en Medemblik in allerlei opzichten ingrijpend zou veranderen. Maar ook een die – tot op de dag van vandaag – als een rode draad door onze gemeente loopt. Een draad voor verbindingen, oude én nieuwe verhalen om mee verder te gaan.

Met een meerjarig programma genaamd ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, Nóg 100 jaar’ gaan we de komende jaren aandacht besteden aan de verhalen en de gebeurtenissen rond de Zuiderzeewerken. De aanleiding voor de aanleg van de Zuiderzeewerken destijds, namelijk het borgen van waterveiligheid, werkgelegenheid en het creëren van nieuwe landbouwgronden zijn belangrijke onderdelen in dit programma. Maar ook de ontwikkelingen in de agrarische sector, het landschap, de visserij het watermanagement (verzilting, droogte, waterkwaliteit) zijn onderwerpen die betrokken worden in het programma. We hebben een duidelijke blik op nóg 100 jaar. Gericht op het verleden én de toekomst gaat Hollands Kroon aan de slag met het meerjarige programma en zoekt daarin de samenwerking op met omringende gemeenten, provincies, landelijke partijen en overige samenwerkingspartners.

Subsidieregeling initiatieven ZuiderZeeWerken

Om een stimulans te geven aan activiteiten, evenementen en projecten die passend zijn bij het meerjarige thema ZuiderZeeWerken hebben we een subsidieregeling. Op basis van de Subsidieverordening ZuiderZeeWerken wordt er subsidie verstrekt. Meer informatie op hollandskroon.nl/zuiderzeewerken.

Heeft u een vraag over het meerjarige programma ZuiderZeeWerken? Dan kunt u deze stellen op zuiderzeewerken@hollandskroon.nl.

Scroll naar boven