Rijk geïllustreerd boek over kroonprins Wilhelm gepresenteerd

Zaterdag 16 november is in een vol Wieringer Eilandmuseum Jan Lont het boek Wilhelm, een omstreden eilandgast gepresenteerd. Bestuursvoorzitter André Lont overhandigde het eerste exemplaar aan de directeur van Huis Doorn, de heer Herman Sietsma.

De heer Sietsma noemde dit veelzijdige boek zelfs een standaardwerk en maakte in een indrukwekkende toespraak duidelijk hoe belangrijk het is om met een publicatie als deze het verleden levend te houden. Hij sprak daarbij de hoop uit dat door een samenwerking tussen het Eilandmuseum Jan Lont en Huis Doorn de geschiedenis van de Duitse keizer, de kroonprins en de Eerste Wereldoorlog nog beter onder de aandacht van een groot publiek gebracht kan worden.

Het boek, geschreven door John Dehé en Paul von Wolzogen Kühr, bevat veel nieuwe informatie over de kroonprins en valt op door de vele prachtige illustraties die zelfs voor deskundigen nieuw blijken te zijn.

Het boek toont hoe de kroonprins zich in zijn jonge jaren warm liep om ooit een van de machtigste mannen in de wereld te worden. De auteurs beschrijven het wangedrag van de kroonprins tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar wat voor Wieringers het meest interessant zal zijn, is dat ook over zijn verblijf hier veel nieuwe informatie boven water is gekomen.

Om zijn leven volledig in kaart te brengen hebben de auteurs de periode na zijn verbanning uitvoerig uit de doeken gedaan: hoe hij pogingen deed om de monarchie te herstellen en hoe hij zich staande probeerde te houden in het geweld van het opkomende nationaal-socialisme. Met weinig succes: hij stierf in eenzaamheid en armoede.

Lezers die denken alles al over de kroonprins te weten, zullen hun kennis met dit boek behoorlijk kunnen bijstellen. Kroonprins Wilhelm blijkt een man te zijn geweest met vele gezichten, voor wie je op het ene moment sympathie voelt en van wie je je op het andere moment in walging afkeert.

Dit boek is mede tot stand gekomen door de inzet van de Hollands Kroonse Uitdaging. De subsidie die hieruit voortkwam werd door de heer Martin van der Jagt, voorzitter van de Raad van Toezicht van de KopGroep Bibliotheken aan de auteurs uitgereikt. In ruil daarvoor kreeg hij een aantal exemplaren van het nieuwe boek mee voor de bibliotheken.

Het boek Wilhelm, een omstreden eilandgast kost € 25,00 en is verkrijgbaar in De Wieringerboekhandel in Hippolytushoef en in andere boekhandels in de regio.

Paul Kühr (links) en John Dehé geïnterviewd door Matthijs Gemmink van NH Nieuws.

Scroll naar boven