Ook dit jaar weer subsidies van provincie Noord-Holland voor de verduurzaming van verenigingen

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend bij de provincie. De subsidieregeling Verduurzaming Sportaccommodaties Noord-Holland was in 2021 een groot succes. Daarom stelt de provincie dit jaar € 500.000,- extra beschikbaar vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 

Voor meer maatregelen mogelijk om subsidie aan te vragen

In 2021 was de subsidie alleen bedoeld voor kleine besparingsmaatregelen als zonnepanelen, isolatie en ledverlichting. Dit jaar kan voor meer maatregelen geld worden aangevraagd. Geld voor aanpassingen aan de dakconstructie voor zonnepanelen maar ook HR-glas en apparatuur voor warmte- en koude terugwinning.

Besparingen

Gedeputeerde Zita Pels: “Deze regeling draagt concreet bij aan de verduurzaming van de provincie en het zorgt voor besparingen bij de sportverenigingen. In 2021 hielpen we in 3 maanden tijd al 54 Noord-Hollandse sportaccommodaties. Goed dat we dit jaar nog meer clubs kunnen helpen!”

Naast sportverenigingen mogen dit jaar ook beheerstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het aan te vragen bedrag gaat omhoog van € 10.000,- naar € 25.000,-. Het toegekende subsidiebedrag mag net als in 2021 maximaal 50% zijn van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie en zoek op Subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

€25.000 voor kleinschalige activiteiten circulaire economie

De provincie heeft nog een tweede interessante subsidies open staan. Met deze subsidie subsidieert de provincie activiteiten die bijdragen aan een circulaire economie in Noord-Holland. Projecten die in aanmerking komen voor de subsidie moeten bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot. Er kan tot € 5.000,- worden gesubsidieerd per project. Kijk voor meer informatie op de website van de provincie en zoek op Subsidieregeling Kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie.

Bron: website Gemeente Hollands Kroon en Provincie Noord-Holland. Foto: website Provincie Noord-Holland.

Scroll naar boven