Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) start op 1 juli 2021

21 mei 2021

Belangrijk nieuws voor verenigings- en stichtingsbesturen

https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/nieuwe-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr-start-op-1-juli-2021

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze wettelijke regel voor verenigingen en stichtingen geldt voor alle besturen. Vóór 1 juli 2021 moet de WBTR klaar zijn.

Hoofdlijnen WBTR

De WBTR gaat in het kort over het volgende:

  • de plaats en de plichten van bestuursleden en van toezichthouders;
  • de aansprakelijkheid van bestuursleden en van toezichthouders
  • het financiële beleid en de goedkeuring van uitgaven;
  • regels over belangenverstrengeling;
  • de procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Aanpassen van de statuten

Vooral de volgende zaken moeten eventueel worden aangepast in de statuten:

  • een uitgebreide regeling over de taakvervulling van de bestuurders;
  • een regeling als er sprake is van tegenstrijdige belangen: een bestuurder neemt niet deel aan de besluitvorming en de beraadslaging indien hij of zij een tegenstrijdig belang heeft. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen (omdat iedere bestuurder een tegenstrijdig belang heeft), dan kan het besluit alsnog door het bestuur worden genomen onder schriftelijke vastlegging van de redenen.
  • een regeling in geval van afwezigheid van een bestuurder (de belet- of ontstentenisregeling). De WBTR schrijft voor dat de statuten voorzien in een regeling. Mocht de situatie voorkomen waarbij alle bestuurders afwezig zijn.

Wat moet je nu als bestuurder doen?

Als bestuurder is het belangrijk dat je voor 1 juli 2021 de veranderingen goed doorleest, zodat je weet welke regels er vanaf dat moment gelden. Houd de nieuwsberichten over de WBTR dus goed in de gaten! Bespreek de regels met het gehele bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn van de wijzigingen. Belangrijk hierbij is om de gemaakte afspraken vast te leggen. De veranderingen in de wet zijn niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt. Als er namelijk toch eens iets misgaan, dan kun je je als bestuurder niet verschuilen achter het argument dat je de regels niet kende. Kijk als bestuur ook naar een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dit is belangrijk omdat een particuliere verzekering de schade niet dekt.

Als het bestuur de veranderingen heeft besproken, is het goed om te kijken of er aanpassingen nodig zijn binnen de vereniging in de statuten, het huishoudelijk reglement of, wanneer dit er is,, het bestuursreglement. De kans is groot dat de statuten aangepast moeten worden, maar dat hoeft pas te gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. Je hebt daar maximaal 5 jaar de tijd voor.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft en handige checklist ontwikkeld. Daarnaast is het ook mogelijk om een online cursus over de WBTR te bekijken.

Ook op de website WBTR-programma is meer informatie en een online cursus over de WBTR te vinden.

Deel het bericht:
"Nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) start op 1 juli 2021"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

10 jaar ICT vanaf Morgen!

10 jaar ICT vanaf Morgen! Gefeliciteerd! Bedankt voor het fijne partnerschap. Lees alles over dit mooie bedrijf op ictvanafmorgen.nl.

Scroll naar boven