Nieuwe tenten voor de ZAP voetbal- en handbalkampen

Jaarlijks houdt de Sportvereniging ZAP uit Breezand een kamp voor haar leden in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom en kunnen op een ongedwongen wijze genieten van vier dagen sport en spel. De kinderen verblijven vier dagen op het sportcomplex en slapen in een vijftal legertenten. De eerste week, van 26 tot en met 29 juli, wordt verzorgd door vrijwilligers van de voetbaltak. Dit zijn veelal jonge senioren die op deze wijze vrijwilligerswerk verrichten. Daarnaast zijn er kookvaders en -moeders die voor het eten en drinken zorgen. Van 31 juli tot en met 3 augustus wordt er een soortgelijk programma gedraaid, maar dan onder regie van de handbaltak. In beide kamprogramma’s zijn er rond de 100 deelnemers, in totaal dus 200, met een uitloop naar maximaal 140 deelnemers per kamp.

Er wordt geslapen in legertenten welke twintig jaar terug zijn aangeschaft. Twee tenten dienden te worden vervangen, daarvoor waren geen financiële middelen aanwezig. Om iedereen mee te kunnen laten doen wordt de bijdrage van de deelnemers namelijk zo laag mogelijk gehouden. Eén tent namen de Vrienden van ZAP voor hun rekening. Voor de tweede tent werd een beroep gedaan op het Iedereen kan meedoen-fonds van Microsoft en de Hollands Kroonse Uitdaging.

De aanvraag bij het Iedereen kan meedoen-fonds werd gehonoreerd. Gezien het bovenstaande kon dit ook bijna niet anders, de aanvraag voldoet volledig aan de criteria van dit fonds. Daarnaast staat ZAP open om materialen te delen met andere verenigingen in de nabije omgeving. Zo stellen zij de accommodatie jaarlijks beschikbaar voor het Kwartje Triatlon en de Wielerronde van Breezand, materialen beschikbaar voor het langebaan zwemmen in het Oude Veer van de gelijknamige zwemvereniging en stellen ze doelen en ballen beschikbaar voor de jaarlijkse voetbaldag van Jongerenvereniging De Aap op de IJsbaan Breezand.

Foto bij dit bericht komt uit het volgende bericht op de website van ZAP: zap-voetbal.nl/2023/nieuwe-tenten-in-gebruik-genomen

Scroll naar boven