Nieuwe regeling voor eren en herdenken Noord-Holland

De Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken Noord-Holland 2022 (EEHNH) is gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van het organiseren van herdenkingsactiviteiten. Voor 2022 is een plafond van € 50.000 vastgesteld.
Subsidie wordt verstrekt aan stichtingen en verenigingen die zich het organiseren van een herdenkingsactiviteit ten doel hebben gesteld.
Subsidie kan worden verstrekt voor herdenkingsactiviteiten met een bovenlokaal karakter, die zijn gericht op een breed publiek en betrekking hebben op de geschiedenis van Noord-Holland.
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000. Subsidies van minder dan € 2500 worden niet verstrekt.
Aanvragen kunnen jaarlijks van 1 januari tot en met 31 oktober worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Als u van mening bent dat uw stichting of vereniging in aanmerking komt voor subsidie, neem dan contact op met Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging. Hij kan u helpen aan de juiste gegevens om een dergelijke subsidie aan te vragen. Dat kan via email: info@hollandskroonseuitdaging.nl.

Scroll naar boven