Kreileroord is in beweging

19 november 2021

Afgelopen zomer zijn alle bewoners van Kreileroord gevraagd om mee te denken over wat zij belangrijk vinden in hun dorp. En of zij ook mee wilden denken en doen, om het dorp nog mooier en aantrekkelijker te maken om in te wonen. Hiervoor hebben zij een enquête ingevuld.

In het najaar hebben organisaties, betrokken bij het dorp, gekeken naar de resultaten van deze behoeftepeiling. Zij hebben nagedacht over wat zij zelf ook voor het dorp zouden kunnen betekenen. Daarna is er een bewonersavond georganiseerd om de behoeftepeiling ook hier te bespreken en op te halen waar men mee aan de slag wilde. In het behoeftenonderzoek en ook tijdens de bewonersavond kwam naar voren dat veel inwoners graag wat willen betekenen voor hun dorp.

Naar aanleiding van alle opgehaalde informatie zijn er vijf speerpunten benoemd:

1. Bevorderen van sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder

2. Dorpskrant weer uitbrengen

3. Inventariseren mogelijkheden om huisarts/logopedie/consultatiebureau naar het dorp te halen

4. Open inloop in MFC De Doorbraak

5. Groen en grijs in het dorp aanpakken

De kerngroep Leefbaarheid Hollands Kroon heeft samen met de Dorpsraad en de inwoners actie uitgezet naar aanleiding van deze speerpunten.

De kerngroep bestaat uit Sportservice, Gemeente Hollands Kroon, Incluzio, LSBO-HK, Wonen Plus Welzijn en de Hollands Kroonse Uitdaging.  

Alle inwoners die hebben aangegeven graag te willen meedenken worden dit jaar nog benaderd om verdere ideeën uit te werken. Begin december komt de kerngroep Leefbaarheid en de Dorpsraad weer bij elkaar om te inventariseren hoe de acties vorm hebben gekregen en wordt dit in de uit te geven Dorpskrant gecommuniceerd.

Voor meer informatie of vragen is kwartiermaker Marika de Jager, via de mail m.dejager@wonenpluswelzijn.nl of via 06 – 46 06 63 17 te benaderen.

Deel het bericht:
"Kreileroord is in beweging"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

10 jaar ICT vanaf Morgen!

10 jaar ICT vanaf Morgen! Gefeliciteerd! Bedankt voor het fijne partnerschap. Lees alles over dit mooie bedrijf op ictvanafmorgen.nl.

Scroll naar boven