Kolhorn 1940 – 1945. Bezetting, collaboratie en verzet in 19 portretten

Anita Blijdorp en Jan De Roos schetsen in 19 biografische portretten wat de bezettingsjaren 40-45 betekenden voor het dagelijks leven van mensen in Kolhorn en de naastgelegen Waardpolder. Hoe sommigen de kant van de Duitsers kozen en anderen zich daar juist tegen verzetten. De belevenissen van onze hoofdpersonen in Kolhorn 1940-1945 laten alle thema’s van de grote oorlogsgeschiedenis WOII zien.
Persoonlijke herinneringen van ooggetuigen zijn schaars. Daarom is er uitvoering archiefonderzoek gedaan en gesproken met nabestaanden en andere betrokkenen. Dankzij sponsoren en inzet van het bestuur van de Historische Vereniging Kolhorn ligt er nu een prachtig vormgegeven boek.
Het boek is vanaf 23/10 te bestellen bij Uitgeverij Noord-Holland en via de reguliere boekhandels. 

Incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging

De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Deze aanvraag werd door de Historische Vereniging Kolhorn goed onderbouwd aangeleverd en voldeed onder andere aan het criterium cultuurhistorisch besef en kon daarom ondersteund worden.

Artikel Noordhollands Dagblad

Het Noordhollands Dagblad schonk op woensdag 18 oktober aandacht aan het boek.

Scroll naar boven