Iedereen rolt mee…

Het Groene Huys in Slootdorp is dagbesteding bedoeld voor ouderen met een geheugenprobleem of met psychische belemmeringen die nog zelfstandig wonen, maar ondersteuning nodig hebben bij het structureren van hun dag. Ook voor ouderen die niet meer in staat zijn om hun sociale netwerk te kunnen onderhouden en hierdoor vaak alleen zijn of zich alleen voelen is het een goede plek. In een omgeving waar iedereen op zijn eigen tempo zichzelf kan en mag zijn zonder beoordeeld te worden, voelt men zich veilig en geborgen.

Microsoft en de Hollandse Kroonse Uitdaging willen graag dat het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Voor dit doel stelde Microsoft in mei een fonds beschikbaar, het Iedereen kan meedoen-fonds. Dit is een onderdeel van het Microsoft Datacenter Community Fonds. De Hollands Kroonse Uitdaging heeft zorggedragen voor de praktische uitvoering van de behandeling van de aanvragen en toekenning van gelden uit het fonds.

Om iedereen mee te kunnen laten doen heeft Het Groene Huys rolstoelen nodig. Om deze te kunnen aanschaffen deed de bij Stichting Heemzorg aangesloten organisatie met succes een beroep op het Iedereen kan meedoen-fonds. Inmiddels zijn de rolstoelen geleverd. Hollands Kroonse Uitdaging-matchgroeplid Hayke Burghout van Burghout Design & Druk uit Hippolytushoef heeft ze voorzien van platen in de wielen, waardoor Het Groene Huys en het Iedereen kan meedoen-fonds goed zichtbaar is.

Corina Groeneweg en Hayke Burghout (in de stoel).
Scroll naar boven