Iedereen kan meedoen-maand 2023

Na de pandemie is het sociale leven dat zolang grotendeels stilgelegen heeft, gelukkig weer op gang gekomen. Microsoft en de Hollands Kroonse Uitdaging willen graag dat iedereen hieraan mee kan doen. Voor het tweede opeenvolgende jaar verzorgen zij daarom in mei de Iedereen kan meedoen-maand.

Fonds

Microsoft en de Hollandse Kroonse Uitdaging willen graag dat het voor iedereen mogelijk is om actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Voor dit doel stelt Microsoft een fonds van €12.000 beschikbaar, het Iedereen kan meedoen-fonds. De Hollands Kroonse Uitdaging zal voor de praktische uitvoering van de behandeling van de aanvragen en eventuele toekenning van gelden uit het fonds zorgdragen.

Mei is Iedereen kan meedoen-maand

In mei houdt de Hollands Kroonse Uitdaging de Iedereen kan meedoen-maand. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties uit Hollands Kroon die aanspraak willen maken op een bijdrage uit het Iedereen kan meedoen-fonds kunnen tot en met vrijdag 19 mei een aanvraag indienen op hollandskroonseuitdaging.nl/wat-we-doen/#activiteit-meedoen. Daar vind je ook de criteria waar een aanvraag aan moet voldoen. In de laatste week van mei zullen de aanvragen door matchgroepleden van de Hollands Kroonse Uitdaging worden beoordeeld, waarna de initiatieven die ondersteund worden begin juni het goede nieuws zullen vernemen.

Scroll naar boven