Gemeentelijke ondersteuning maatschappelijke organisaties en ondernemers

20 februari 2021

Gemeentelijke ondersteuning

hollandskroon.nl/inwoners/leefbaarheid/gemeentelijke-ondersteuning

Gemeente Hollands Kroon stelt in eerste instantie € 487.000 beschikbaar waar maatschappelijke organisaties en ondernemers een beroep op kunnen doen. Maatschappelijke organisaties willen zij ondersteunen in hun exploitatie, maar ook bij het ontwikkelen van initiatieven. Ondernemers kunnen zij niet steunen in inkomen en exploitatie, maar we willen wel ondersteunen waar ze kunnen.

Compensatie

Maatschappelijke organisaties die dreigen ‘om te vallen’, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Compensatie en Herstelfonds. Er is een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem, veroorzaakt door de corona-maatregelen, waardoor hulp nodig is. Uitgangspunt is dat organisaties zelf al een maximale inspanning plegen om (indien van toepassing) algemene reserve aan te spreken, maar ze willen voorkomen dat (bestemmings)reserves uitgeput raken, zodat bijvoorbeeld geplande noodzakelijke investeringen op termijn niet uitgevoerd kunnen worden en waarmee de continuïteit van activiteiten op termijn onder druk komt te staan.

Herstel

Hoewel we nog midden in een lockdown zitten, wil de Gemeente Hollands Kroon zich met het Compensatie en Herstelfonds ook richten op het herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur.. Ideeën en plannen die ondernemers, of maatschappelijke organisaties daarbij hebben willen ze ondersteunen. Gedacht wordt aan:

  • Financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld gericht op eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Tijdelijke extra investering bij ondersteuning van kwetsbare groepen.
  • Investeringen in maatschappelijke accommodaties die noodzakelijk blijken uit door COVID-19 gerelateerde wet- en regelgeving.
  • Garantstelling voor de organisatiekosten van lokale evenementen na 1 augustus 2021.

Reactivering

Tot slot kunnen samenwerkingsverbanden (verenigingen, federaties, etc.), waarin lokale ondernemers verenigd zijn, in aanmerking komen voor een reactiveringsbijdrage. Bestedingsdoelen zijn vrij, maar gericht op voorbereidingen op versoepeling van maatregelen. Gedacht kan worden aan:

  • Organisatie van kennisplatforms of bekostiging van onderzoeken.
  • Organisatiekosten van gezamenlijke acties om lokale winkels onder de aandacht te brengen bij inwoners (en consumenten).
  • Campagnes.

Kilik op onderstaande link om ondersteuning aan te vragen.

Aanvragen

 

Deel het bericht:
"Gemeentelijke ondersteuning maatschappelijke organisaties en ondernemers"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Speeltuin Elzenhof Middenmeer open!

In Middenmeer hebben de buurvrouwen Grietje de Haan-Nicolai en Sharon van Bodegom-Mes in de Elzenhof een buurtspeeltuin gerealiseerd. Met veel

Vrijwilligersdag Hippo – met updates

Bericht van Noordkopvoorelkaar op Facebook: Noordkopvoorelkaar is met Hollands Kroonse Uitdaging en 2 anderen. Kom langs en ontdek nieuwe mogelijkheden! Op zaterdag 25 mei

Scroll naar boven