Bollen voor het Kooibos

12 november 2020

Het Kooibos in Hippolytushoef wordt al jaren onderhouden door een team vrijwilligers. De motor hierachter is Eerko Kostwinder, Ko voor intimi. ‘Boswachter Ko’ en zijn team hebben er, in nauwe samenwerking met Team Kernbeheer van de Gemeente Hollands Kroon, voor gezorgd dat het eens zo vervallen bos inmiddels weer een keurig aanzien heeft gekregen. En daar zijn vele mensen deze vrijwilligers maar wat dankbaar voor. Het is een prachtige plek om te recreëren.

Omdat een bos natuurlijk nooit af is, zijn er altijd wensen om het nog aantrekkelijker te maken. In één van de gesprekken die Ko met Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging had, kwam naar voren dat er wel wat behoefte was voor meer bloemen in het bos. Ook goed voor de insecten. Die in het bos overigens ook al een hotel hebben. Bloembollen waren dus gewenst. Op de vraag hoeveel antwoordde Ko: ‘Meer dan tien…’

Nu is meer dan tien een ruim begrip. Vandaar dat werd besloten om in het bos poolshoogte te nemen. Marco de Vries van het gemeentelijke Team Kernbeheer en Ko vonden naast de vijver een mooie plek. Deze plek stond echter nog vol met ruige begroeiing. Afgesproken werd dat Team Kernbeheer deze plek gereed ging maken om bollen te planten. De begroeiing werd verwijderd en de grond gefreesd en gevlakt. Honderddertig vierkante meter was nu gereed voor beplanting.

Toen moesten er nog bollen in. Daarvoor is de vraag uitgezet in de matchgroep van de Hollands Kroonse Uitdaging. Afke Schrale reageerde hier op. Zij wilde wel eens een balletje (in dit geval een bolletje…) opgooien bij Kapiteyn BV in Breezand. En met resultaat. Dit bloeiende bloembollenexportbedrijf wilde de benodigde bollen leveren.

Er werd uitgerekend dat er voor honderddertig vierkante meter maar liefst 2600 bollen nodig zijn. Het was Ko zijn wens om verschillende kleurige bloemen door elkaar te hebben. Vandaar dat er diverse soorten bollen richting Hippolytushoef gingen. En inderdaad, meer dan tien.

Begin november zijn de bollen afgeleverd door Karin Glas en Jody Kapiteijn van Kapiteyn. Ook matchmaker Afke Schrale was hierbij aanwezig. Op bijgaande foto zie je de overhandiging van de eerste kratten bollen aan Ko. Omdat Ko ze zelf moet planten, werd er voor de overige kratten een goede opslagplek gezocht. Die vond Ko bij Willem Mosterd op de boerderij achter het Kooibos. Zo droegen vele mensen hun steentje bij aan dit mooie burgerinitiatief.

Zelf ook de boel opfleuren met bloemen uit de bollen van Kapiteyn? Dat kan. Voor particulieren is er de mogelijkheid om via www.kapiteyn.nl/particuliereverkoop online een bestelling te plaatsen. En als je dan toch op deze site zit, kijk dan ook eens verder naar de werkzaamheden en producten van Kapiteyn.

Meer informatie over de Hollands Kroonse Uitdaging staat op www.hollandskroonseuitdaging.nl.

Kooiboswachter Ko Kostwinder plant de eerste bollen. Foto: Henk-Jan Wittink, Wieringernieuws.nl

Op deze foto van Henk-Jan Wittink/Wieringernieuws.nl staan van links naar rechts Jody Kapiteijn en Karin Glas van Kapiteyn BV, matchmaker Afke Schrale en Edwin Wittink van de Hollands Kroonse Uitdaging.

Deel het bericht:
"Bollen voor het Kooibos"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Fotomatch met Gerda

Gerda Venema is matchgroeplid van de Hollands Kroonse Uitdaging. Als fotografe legde ze het bestuur, de matchgroep en de manager

Scroll naar boven