Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)

30 juli 2020

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze eenmalige regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. VSG is samen met VWS in gesprek over de precieze vormgeving van de huurcompensatie regeling. Hierbij staat centraal dat het voor de gemeenten een eenvoudige regeling wordt, ondanks de zeer grote diversiteit aan lokale situaties. Gestreefd wordt om u voor 1 augustus nader te kunnen informeren over de voorwaarden van de regeling en de verdere planning. Uitgangspunt daarbij is ook dat u voldoende tijd heeft om de aanvraag voor te bereiden en in te dienen.

Alle informatie over de TASO-regeling leest u in de regeling zoals gepubliceerd, zie publicatie in de Staatscourant.

Algemene informatie over de TASO- regeling vindt u via de website van DUS-I.

Bron: https://sportengemeenten.nl/taso-regeling-voor-amateursportorganisaties/

Deel het bericht:
"Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling)"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Kapellehof met de bus naar Bloeiers

Bericht van Facebook: Kapellehof Busuitje naar bloeiers, bewoners hebben mooie bloemetjes uitgezocht. Bedankt Bloeiers voor de plantjes. Dankzij de Hollands

Scroll naar boven