Subsidie voor deelname scholen aan de Energy Challenges

Voorstel bijdrage van Hollands Kroon voor Energy Challenges 2018-2019.
Voor het huidige schooljaar 2018-2019 organiseren wij Energy Challenges voor basisscholen in en om (en ook wat verder) de regio Alkmaar. Van gemeenten wordt een bijdrage van € 2.500 per in de gemeente deelnemende basisschool gevraagd. Daarnaast betalen scholen of schoolorganisaties ook een bijdrage, namelijk van € 2.500 of € 1.000 (afhankelijk van of er wel of niet een (maatwerk)advies over de energiekwaliteit van het schoolgebouw gevraagd wordt).
Vanuit jullie gemeente Hollands Kroon heeft de Meertuin uit Slootdorp zich aangemeld en wij vragen jullie gemeente een bijdrage van € 2.500 om deze school mee te kunnen laten doen.
Als de gemeente Hollands Kroon dit schooljaar graag nog een 2e school uit de gemeente wil zien meedoen en daarvoor een bijdrage van eveneens € 2.500 beschikbaar stelt , gaan wij proberen daarvoor nog een school te interesseren.

 

Er wordt gestart met een pilot op basisschool De Meertuin in Slootdorp.

Scroll naar boven