217 matches in 2022

5 januari 2023

Matches met gesloten beurs
In 2022 heeft de Hollands Kroonse Uitdaging de verbinding gelegd voor maar liefst 217 matches. Met iedere match werd een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie geholpen. De Hollands Kroonse Uitdaging gaat voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven en organisaties hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven, organisaties en de samenleving.
Het liefst met gesloten beurs. Bij een hulpvraag wordt die mogelijkheid eerst bekeken. Dit door de matchgroep in te schakelen. Dat is een groep mensen met een groot netwerk. Samen met de manager wordt geprobeerd om tot een match te komen. Een match is een succesvolle oplossing van de hulpvraag, waarbij de vragende partij het liefst weer een tegenprestatie levert. Vaak is publiciteit al voldoende, maar meer mag natuurlijk ook. Zo hebben beide partijen er baat bij. Verenigingen en stichtingen worden geholpen, bedrijven en organisaties komen positief in beeld en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid. Naast vragen, kan ook aanbod aangeboden worden. Ook dit proberen zij middels een match onder te brengen bij lokale maatschappelijke doelen.

Van iedere match wordt de waarde in geld bijgehouden. In totaal bedraagt de waarde van de door de Hollands Kroonse Uitdaging in 2022 gemaakte matches €116.850,55.

Match tussen AgroCare en zes organisaties.

Hulp middels een incidentele subsidie
Als het met gesloten beurs niet lukt om hulp te bieden, dan is dat wellicht mogelijk middels een eenmalige incidentele subsidie. De Hollands Kroonse Uitdaging verwerkt op verzoek van de Gemeente Hollands Kroon de aanvragen voor incidentele subsidies. De manager ontvangt deze aanvragen, toetst ze aan de criteria en mogelijke afwijzingsgronden en legt ze voor aan de door de gemeente ingestelde adviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van de Hollands Kroonse Uitdaging ten aanzien van een eventuele uitkering van een incidentele subsidie. Een mengvorm van hulp met gesloten beurs en incidentele subsidie kan natuurlijk ook.

Nieuw Talent Orkest Hollands Kroon, dat mede door een incidentele subsidie via de Hollands Kroonse Uitdaging het licht zag.

Deel het bericht:
"217 matches in 2022"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Speeltuin Elzenhof Middenmeer open!

In Middenmeer hebben de buurvrouwen Grietje de Haan-Nicolai en Sharon van Bodegom-Mes in de Elzenhof een buurtspeeltuin gerealiseerd. Met veel

Vrijwilligersdag Hippo – met updates

Bericht van Noordkopvoorelkaar op Facebook: Noordkopvoorelkaar is met Hollands Kroonse Uitdaging en 2 anderen. Kom langs en ontdek nieuwe mogelijkheden! Op zaterdag 25 mei

Scroll naar boven