Aanvraag financiële ondersteuning boek kroonprins Wilhelm

08-08-2019BeursvloerVraagGerealiseerd
Graag willen wij, John Dehé en Paul von Wolzogen Kühr, uw aandacht vragen voor een nieuw boek over de Duitse kroonprins Wilhelm: Wilhelm, de omstreden eilandgast.

Over de kroonprins zijn al enkele boeken verschenen, maar die belichten meestal een enkele facet van zijn leven, of gaan alleen over zijn verbanning naar Wieringen. Het is daarentegen onze bedoeling om het hele verhaal van de kroonprins te vertellen, met gebruikmaking van alles wat er tot nu toe over de hem is verschenen. Wij hebben (Duitse) biografieën bestudeerd, materiaal uit het Nationaal Archief en regionale archieven en van de Historische Vereniging Wieringen.

Hierbij zijn wij objectief te werk gegaan, zo hebben wij gebruik gemaakt van zijn memoires waarin hij zichzelf zo positief mogelijk presenteert en van documenten van de kant van zijn tegenstanders die probeerden hem zo negatief mogelijk af te schilderen. Op die manier hopen wij een evenwichtig beeld van hem te schetsen.

In het boek beschrijven wij de jeugd van de kroonprins in Berlijn, we bespreken zijn rol als opperbevelhebber van het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, de gevolgen van de oorlog voor het neutrale Nederland, de teloorgang van het Duitse keizerrijk, zijn vijfjarige verbanning naar Wieringen en de laatste fase van zijn leven in Duitsland, met de opkomst van Hitler en het nationaal-socialisme.

Zijn verblijf op Wieringen zal het belangrijkste deel van het boek zijn. Hoe werd hij ontvangen, hoe ging hij om met de plaatselijke bevolking, wat betekende zijn aanwezigheid voor Wieringen en de Wieringers en welke sporen heeft hij achtergelaten? Door de vele bronnen die wij gebruikt hebben willen wij iets toevoegen aan de gebruikelijke anekdotes en meningen over de kroonprins, zoals je die regelmatig in de media kunt aantreffen.

Het is de bedoeling dat ons boek eind oktober, begin november verschijnt. De werkzaamheden bevinden zich op dit moment in de eindfase, dat wil zeggen dat de research zo goed als afgerond is, net als de tekst. Wat nu nog rest is de correctie, de verantwoording van het bronnenmateriaal en de vormgeving, daarna kunnen wij beginnen met de voorbereidingen van de productie. Het boek zal rijkelijk geïllustreerd zijn en in hard cover in full colour verschijnen.

Aangezien wij het boek in eigen beheer uitgeven en alle kosten, naar schatting zo’n €7000,- voor 400 exemplaren van ongeveer 300 pagina’s, voor eigen rekening nemen, zouden wij graag over meer liquide middelen beschikken om het hele project te kunnen financieren.

Wij richten ons tot u in de hoop dat u belangstelling heeft voor ons boek en dat u het belang ervan inziet. Daarom willen wij u verzoeken om ons project financieel te steunen in het kader van het cultuurhistorisch besef.

Mocht u nadere informatie willen hebben dan zijn wij met alle plezier bereid om die te geven.

Pin It on Pinterest