Project Geestdrift

13-01-2019KennisbankVraagOpen
Steeds meer religieus erfgoed wordt herbestemd. Als gebouwen andere functies krijgen is het verhaal van het gebouw en wat daar plaatsvond plotseling verdwenen. Om doperse 'vermaningen' en hun verhaal, zo mogelijk, te behouden in Noord-Holland Noord en verbinding te maken met het nu, is een inspirerend programma ontwikkeld: Project Geestdrift.

De organisatie vraagt een bijdrage om het project voor twee kerken in de gemeente Hollands Kroon in stand te houden.

Pin It on Pinterest